Revalideren na lepra

Elk programma heeft een eigen aandachtsgebied: Geen besmetting, Geen handicaps en Geen uitsluiting. De drie programma’s zijn onderling nauw met elkaar verbonden want als je niet besmet bent, ontwikkel je geen lepra en als je geen lepra hebt, krijg je geen handicaps als gevolg van lepra. Bij alle drie speelt voorlichting en training een belangrijke rol. Dit helpt om discriminatie en uitsluiting te voorkomen, die vaak het gevolg zijn van deze nare ziekte.

Geen besmetting

Dalende trend voortzetten

Het aantal besmettingen is door tijdige behandeling en preventieve behandeling van naaste contacten sinds 1985 met ruim 63% afgenomen. Toch worden er, 30 jaar na de introductie van MDT (multi-drug therapie, een combinatie van antibiotica), jaarlijks nog zo’n 200.000 nieuwe leprapatiënten vastgesteld. Voortdurend onderzoek en het op grote schaal inzetten van effectieve leprabestrijdingsprogramma’s zijn noodzakelijk om definitief het verschil te maken.   

Voorkomen is beter dan genezen

Een eenmalig, preventief antibioticum (rifampicine) voor naaste contacten van mensen getroffen door lepra is effectief. De kans om ook lepra te krijgen, neemt bij hen daarmee met maar liefst 60% af. Als we het preventieve medicijn op grote schaal inzetten, is een wereld zonder lepra haalbaar. Lees hier waarom voorkomen beter is dan genezen.

Het 15 jaar geleden ontwikkelde vaccin LepVaX wordt op dit moment op kleine schaal getest in gebieden waar lepra veel voorkomt. De inzet van de SkinApp helpt gezondheidswerkers om lepra, en andere tropische ziektes, op te sporen. Deze innovaties zorgen ervoor, samen met tijdige diagnose en internationale samenwerking, dat we uiteindelijk de overdracht van de leprabacterie kunnen stopzetten. Meer lezen over onze werkwijze?

Preventief medicijn tegen lepra

Geen handicaps

Gevoelloosheid vergroot de kans op handicaps

De leprabacterie tast de zenuwen aan met als gevolg dat er verlammingen kunnen ontstaan, handen en voeten gevoelloos worden en ogen beschadigd kunnen raken. Hierdoor voelt iemand niet meer of hij of zij zich verbrandt of wondjes oploopt. Grote wonden, infecties, blindheid en ernstige handicaps door vervormingen aan vingers, handen en voeten zijn het gevolg. 

Goed voor jezelf leren zorgen

Als je van lepra bent genezen, kunnen bestaande handicaps verergeren en nieuwe ontstaan. Het is belangrijk dat patiënten die lepra hebben gehad, goed voor zichzelf blijven zorgen en hun zelfredzaamheid vergroten. In zelfzorggroepen leren leprapatiënten over hand-, voet- en wondverzorging om verergering van wonden en handicaps te voorkomen. Het regelmatig controleren van oog- en zenuwfuncties blijft ook na genezing belangrijk om achteruitgang en blijvende schade te voorkomen. Meer lezen over zelfzorggroepen?

Leden van een zelfzorggroep in India verzorgen hun voeten

Geestelijk welzijn

Naast medische hulpverlening is psychische hulpverlening van groot belang omdat de psychische gevolgen van lepra vaak erger zijn dan de lichamelijke gevolgen. Discriminatie en uitsluiting is niet alleen letterlijk waar te nemen maar uit zich ook onderhuids omdat leprapatiënten zich minderwaardig voelen. De schatting is dat de helft van de leprapatiënten last heeft van angsten, depressies of zelfs suïcidale klachten.

Door leprapatiënten met respect te behandelen en goede voorlichting aan hen en hun familieleden te geven, wordt het genezingsproces positief beïnvloed. Voorlichting en training van gezondheidswerkers om discriminatie te herkennen, te erkennen en tegen te gaan, zijn belangrijke activiteiten om het geestelijk welzijn te bevorderen. Inmiddels zijn al duizenden gezondheidswerkers hierop getraind.

Het lokale team in Nepal geeft in lokale gemeenschappen voorlichting over lepra

Geen uitsluiting

Angst om buitengesloten te worden

Vanwege vooroordelen en discriminatie worden leprapatiënten vaak buitengesloten. Niet alleen door familie en de gemeenschap maar zelfs door sommige gezondheidswerkers. Omdat er onvoldoende kennis is over de ziekte lepra, weet men ook niet altijd hoe hiermee om te gaan. Dit kan leiden tot discriminatie.

Nog steeds zijn er in 23 landen 132 wetten die leprapatiënten discrimineren. Ze mogen bijvoorbeeld niet naar school, niet werken, niet trouwen of reizen met het openbaar vervoer. Maar ook in de landen waar geen discriminerende wetten zijn, hebben leprapatiënten maar ook familieleden last van discriminatie; dit kan zelfs tot in een volgende generatie doorgaan. Voorlichting en training om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan is daarom cruciaal. Wij zetten leprapatiënten in hun kracht en maken hen bewust van hun rechten. Zo komen zij beter voor zichzelf op en spreken overheden aan op hun verplichtingen.

De activiteiten om leprapatiënten actieve deelnemers te maken van de samenleving zijn zeer divers. Voorbeelden hiervan zijn het verschaffen van toegang tot gezondheids- en onderwijsdiensten, het verbeteren van hun levensonderhoud en het geven van microkrediet om een eigen bedrijfje te starten. Ook leprapatiënten een stem geven bij belangrijke beslissingen zorgt ervoor dat zij actief deelnemen aan de samenleving.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief of volg ons op social media.

Deel: