De leden van de Raad van Toezicht

Alle leden doen dit belangeloos, zij ontvangen géén vergoeding voor hun werk. Nieuwe leden worden op basis van hun specifieke deskundigheid benoemd door de Raad zelf voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn.

In onze statuten vindt u wat de verantwoordelijkheden en taken zijn van onze Raad van Toezicht.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

  • Dhr. Drs. A. (Bram) van Ojik, Lid Tweede Kamer– Voorzitter
  • Dhr. Prof. Dr. P.R. Klatser – Vicevoorzitter, Wetenschappelijk Onderzoek
  • Dhr. R.L.J. Greveling RA – Financiën
  • Mw. E.J.C. Bongers MBA – Personeel & Bestuur
  • Mw. D.M.P.J. Go–Feij – Fondsenwerving & Communicatie
  • Dhr. Dr. M.R.A. van Cleeff – Projecten en Gezondheidszorg

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief of volg ons op social media.

Deel: