Deze gedragscode is onderdeel van de arbeidsovereenkomst van iedere medewerker van de Leprastichting. Al onze medewerkers nemen tijden hun werkzaamheden de betreffende gedragsregels in acht.

Partos lidmaatschap

De Leprastichting is lid van Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Voor Partos is de organisatiekwaliteit van lidorganisaties een belangrijk aandachtspunt. Vooral vanwege de relatie met de effectiviteit en doelmatigheid, maar ook met het oog op het publieksvertrouwen in de sector. In de gedragscode worden de waarden weergegeven volgens welke de lidorganisaties willen handelen. Als onderdeel van het Partos lidmaatschap is deze gedragscode, door alle Partos-leden getekend.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief of volg ons op social media.

Deel: