Een arts controleert op symptomen van lepra

Ooit kwam lepra voor in Nederland. Nu is het uitsluitend een importziekte, waarvoor geen meldingsplicht geldt. Wel leven hier nog zo’n vierhonderd mensen met de gevolgen van lepra. Zij liepen de ziekte in de (sub)tropen op. Ieder jaar komen er circa 5 tot 10 nieuwe leprapatiënten bij. Vaak weet (bijna) niemand in hun omgeving dat ze door lepra getroffen zijn, omdat ze zich ervoor schamen.

In Nederland leven nog zo’n 400 mensen met de gevolgen van lepra

Kans op besmetting in Nederland
De kans dat iemand in Nederland met lepra besmet raakt is nihil. Sinds de middeleeuwen komen besmettingen in Nederland niet meer voor. Het zijn vooral de hoge weerstand, goede hygiëne en goede leefomstandigheden van de Nederlanders die maken dat de leprabacterie hier niet kan overleven. Lepra levert in ons land daarom geen gevaar voor de volksgezondheid op.

De kans dat iemand in Nederland met lepra besmet raakt is nihil

Lepra als importziekte
De mensen die in Nederland met de gevolgen van lepra leven, liepen de ziekte in de (sub)tropen op. Vaak zijn ze ouder en bestond er in de tijd dat ze lepra kregen nog geen medicijn tegen de ziekte. In de periodes dat er veel immigranten vanuit de tropen naar Nederland kwamen (Molukkers in de jaren ’40 en ’50, Surinamers in de jaren ’70 en ’80), was er een opleving in het aantal nieuwe lepragevallen in ons land. Deze oudere leprapatiënten zijn intussen behandeld en genezen.

Ik kwam als 7-jarige vanuit Suriname naar Nederland. Op mijn 9e werd lepra geconstateerd. Ook ik ervoer het stigma, al begreep ik als kind niet waarom. Mensen kennen de ziekte niet en vinden je eng. Ik was veel alleen. - Henna Nanhu, Nederland

Na de immigratieperiodes volgde al snel een daling in het aantal leprapatiënten in ons land. Vandaag de dag komen er nauwelijks nieuwe leprapatiënten in Nederland bij. Slecht vijf tot tien per jaar. Vaak wordt, mede door de lange incubatietijd, pas jaren na hun terugkeer uit de (sub)tropen ontdekt dat ze lepra hebben.

Omdat lepra in Nederland zo weinig voorkomt,  herkennen Nederlandse artsen de ziekte vaak niet of te laat

Lepra in Nederland vaak te laat ontdekt
Omdat lepra in Nederland zo weinig voorkomt, herkennen Nederlandse artsen de ziekte vaak niet of te laat. Patiënten lopen soms jaren rond met klachten, zonder diagnose en dus zonder gerichte behandeling. Omdat lepra vaak pas te laat ontdekt en behandeld wordt, kan er al onherstelbare schade zijn ontstaan, met handicaps als gevolg.

Wat als uzelf lepra hebt?
Er zijn goede medicijnen om lepra volledig te genezen. Zodra lepra bij je is vastgesteld, krijg je een multi-drug therapie (MDT). Dit is een cocktail van antibiotica die je gedurende langere tijd (zes of twaalf maanden) dagelijks moet innemen. Het is heel belangrijk dat je daar zo vroeg mogelijk mee begint en de kuur afmaakt. De medicatie doodt de leprabacteriën en stopt de infectie.

Medicijnen tegen lepra
Er zijn goede medicijnen om lepra volledig te genezen.

Het oplopen van handicaps kunt u voorkomen door:

  • trouw uw medicijnen slikken in geval van leprareacties;
  • uw gevoelloze handen en/of voeten goed verzorgen;
  • voorzichtig zijn met hete en scherpe voorwerpen;
  • goede, beschermende schoenen dragen als u gevoelloze voeten hebt;
  • corrigerende operaties (in sommige gevallen) laten uitvoeren

Omdat lepra in Nederland vrij onbekend is, kunnen sommige mensen vooroordelen hebben over de ziekte

Omdat lepra in Nederland vrij onbekend is en sommige mensen vooroordelen hebben over de ziekte, kan je een gevoel van schaamte krijgen. Ook kunnen sommige mensen contact met je vermijden uit angst om zelf besmet te worden. Dit is heel vervelend voor jezelf en soms ook voor je familieleden. Hulp van een maatschappelijk werker of een psycholoog kan dan uitkomst bieden.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief of volg ons op social media.

Deel: