Waar wij actief zijn

We zijn actief in Mozambique, India, Indonesië, Nepal en Brazilië. Bekijk hieronder wat er in 2020 in deze landen bereikt is.

 1. Brazilië

  1.067 gezondheidswerkers werden in 2020 getraind op het voorkomen van handicaps en discriminatie

  Bekijk pagina
 2. India

  12.667 nieuwe leprapatiënten opgespoord en behandeld

  Bekijk pagina
 3. Indonesië

  45.105 naaste contacten van leprapatiënten werden preventief behandeld

  Bekijk pagina
 4. Mozambique

  1.224 door lepra getroffen personen gingen er sociaaleconomische op vooruit

  Bekijk pagina
 5. Nepal

  2.295 lokale mensen die specifiek opkomen voor de behoeften van leprapatiënten zijn ondersteund

  Bekijk pagina

We zijn actief in landen waar lepra het meeste voorkomt. Zo komt 80% van de jaarlijks vastgestelde nieuwe leprapatiënten voor in India, Brazilië en Indonesië. Internationaal staan we bekend als NLR, until No Leprosy Remains en hebben we een leidende rol in de Internationale Federatie van Leprabestrijdingsorganisaties (ILEP). Omdat je samen verder komt dan alleen, is goede samenwerking cruciaal. We werken daarom nauw samen met andere organisaties en internationale netwerken om een wereld zonder lepra in 2040 te realiseren. Meer weten? Kijk op onze NLR-website (Engels)

Lokale aanpak

Een wereld zonder lepra realiseren we samen. Samen met donateurs, internationale partnerorganisaties, overheden en gezondheidsdiensten. We zijn er ook van overtuigd dat je een probleem het beste kunt oplossen daar waar het speelt. Dat laten we dan ook zien door onze landenkantoren te veranderen in lokale goede doelen organisaties.

Het internationale kantoor in Amsterdam

Na de verandering van de landenkantoren naar lokale goede doelen organisaties, blijft het internationale kantoor in Amsterdam een belangrijk kruispunt. Zo blijft het kantoor via partnerships actief bij internationale onderzoeks- en innovatietrajecten (via bijvoorbeeld het Leprosy Research Initiative) en faciliteert het kennisoverdracht (via bijvoorbeeld de websites Infolep en InfoNTD. De Leprastichting zal haar belangrijkste taak, fondsenwerving, voortzetten voor het (mede) financieren van hulpverlening en onderzoek.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief of volg ons op social media.

Deel: