In veel landen waar lepra voorkomt schort het aan adequate gezondheidszorg. Gebieden zijn uitgestrekt, moeilijk begaanbaar en ziekenhuizen zijn er vaak alleen in de grote steden. De zorgverleners die in afgelegen gebieden komen zijn vaak generalisten, geen specialisten. Daarom biedt de SkinApp uitkomst. Met deze smartphone-app kunnen zorgverleners een goed onderbouwde diagnose stellen wanneer zij het vermoeden hebben van een huidaandoening. Zo’n aandoening kan duiden op lepra, maar ook op een andere vergeten tropische ziekte of op hiv/aids.

Tegenwoordig hebben vrijwel alle zorgverleners een mobiele telefoon op zak. Omdat zij beperkt training hebben gehad in huidziekten, helpt de SkinApp hen bij het diagnosticeren, behandelen en, indien nodig, doorverwijzen van patiënten met huidziekten. De app leidt de zorgverlener in enkele stappen naar een mogelijke diagnose, op basis van de huidafwijking en de plaats daarvan op het lichaam. Tekst en diverse foto’s bieden vervolgens meer informatie over de aandoening.

De SkinApp in gebruik in Mozambique
Een arts gebruikt de SkinApp in het veld

Met de SkinApp draagt de Leprastichting bij aan het sociaaleconomisch welzijn van leprapatiënten. Wanneer lepra niet tijdig wordt ontdekt en zich vrijuit kan ontwikkelen, zijn de lichamelijke gevolgen van de tropische ziekte vaak ingrijpend. Er treedt verminking op en een patiënt kan een leeuwengezicht, klauwhanden of stompvoeten oplopen. Alhoewel dit op zichzelf al verschrikkelijk is, krijgen patiënten daarnaast vaak te maken met een sociaal isolement. De omgeving van een patiënt is bang om besmet te raken of patiënten worden om andere redenen geschuwd en verdreven. Door hun gemeenschap, en soms zelfs door hun eigen familie.

Wanneer lepra vroegtijdig wordt ontdekt, kan de ziekte met de juiste medicijnen worden verholpen en kunnen lichamelijke- en sociale gevolgen worden voorkomen.

Financiering

De SkinApp word medegefinancierd door het Erasmus MC.

Schrijf u in voor de e-mailnieuwsbrief of volg ons op social media.

Deel: